Η πράξη BriZE θα εξασφαλίσει την αδιάλειπτη και ορθολογική υδροδότηση της Κιμώλου και θα συμβάλλει στην άμβλυνση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μονάδων αφαλάτωσης με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος και ενός καινοτόμου συστήματος επεξεργασίας της άλμης.

Η κοινοπραξία της πράξης αποτελείται από τέσσερις εταίρους: Δύο πανεπιστήμια (από την Ελλάδα και την Ισλανδία), καθώς και μία μικρομεσαία επιχείρηση και ένα ινστιτούτο από τη Νορβηγία.

Η πράξη BriZE συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021 και από το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θα διαρκέσει 21,5 μήνες, από τις 15 Ιουλίου 2022 έως τις 30 Απριλίου 2023, με προϋπολογισμό 1.084.256,88€.