ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΕΛΚΕ (ΓΠΑ-ΕΛΚΕ),
Ελλάδα, Συντονιστής

https://www2.aua.gr/el

VISTA ANALYSIS (VA)
Νορβηγία, Εταίρος

https://www.vista-analyse.no/en/

INSTITUTE FOR ENERGY TECHNOLOGY (IFE)
Νορβηγία, Εταίρος

https://ife.no

UNIVERSITY OF ICELAND (UI)
Ισλανδία, Εταίρος

https://english.hi.is/