επιπτωση Στην τοπική κοινωνία και στην οικονομία της Κιμώλου

Συγκεκριμένος στόχος: Εξασφάλιση αδιάλειπτης παροχής νερού ύδρευσης

επιπτωση Στο περιβάλλον

Συγκεκριμένος στόχος: Άμβλυνση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αναπτύσσοντας ένα καινοτόμο σύστημα επεξεργασίας της άλμης με λιγότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση

επιπτωση Στην επιστήμη και την καινοτομία

Συγκεκριμένος στόχος: Ανάπτυξη μιας καινοτόμου μονάδας επεξεργασίας της άλμης βασισμένης στην τεχνολογία αντλιών θερμότητας

επιπτωση Στην απασχόληση νέων ερευνητών

Συγκεκριμένος στόχος: Πρόσληψη νέου επιστημονικού προσωπικού για την ανάπτυξη της μονάδας επεξεργασίας της άλμης

επιπτωση Στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και ερευνητικών ιδρυμάτων

Συγκεκριμένος στόχος: Συνεργασία του Δήμου Κιμώλου με ερευνητικούς φορείς για την υιοθέτηση τεχνολογιών αιχμής για την επίλυση ζωτικών προβλημάτων του νησιού

επιπτωση Στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ φορέων από την Ελλάδα και φορέων από τις δότριες χώρες

Συγκεκριμένος στόχος:

  • Συνεργασία με τη νορβηγική εταιρεία VISTA ANALYZES
  • Ανάπτυξη «Διμερών Σχέσεων» με το Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας και το Νορβηγικό Ινστιτούτο Ενεργειακής Τεχνολογίας