Κύριο αντικείμενο

Η αύξηση της παροχής νερού ύδρευσης στην Κίμωλο με την υλοποίηση αφαλάτωσης Αντίστροφης Όσμωσης (ΑΟ), δυναμικότητας 220 m3/ημέρα. Η αφαλάτωση θα τροφοδοτείται ενεργειακά από ΦωτοΒολταϊκό σύστημα 100 kWp και θα ενσωματώνει καινοτόμο Μονάδα Επεξεργασίας της Άλμης (ΜΕΑ), δυναμικότητας παραγωγής καθαρού νερού περίπου 4.0 m3/ημέρα.

Επιμερους αντικειμενα