Η Κίμωλος είναι ένα μικρό νησί 900 περίπου μόνιμων κατοίκων που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό όριο των Κυκλάδων στο Αιγαίο Πέλαγος. Είναι ένα ξηρό νησί που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα λειψυδρίας, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο λόγω των αυξημένων απαιτήσεων σε νερό. Μεγάλη ποσότητα των τρεχουσών αναγκών σε νερό καλύπτεται από μια υπάρχουσα μονάδα αφαλάτωσης, δυναμικότητας 600 m3/ημέρα.

Για να εξασφαλιστεί όμως η υδατική αυτονομία του νησιού, ακόμη και στις περιόδους υψηλής ζήτησης λόγω τουρισμού, η πράξη BriZE προτείνει την εγκατάσταση μιας νέας συμπληρωματικής μονάδας αφαλάτωσης αντίστροφης όσμωσης (ΑΟ). Επιπλέον, θα καταστεί ασφαλής η τροφοδοσία του νησιού με νερό ύδρευσης ακόμη και κατά τις περιόδους συντήρησης της υπάρχουσας μονάδας, αλλά και σε περίπτωση βλάβης αυτής.

Πρόσθετες σημαντικές προκλήσεις αυτού του έργου είναι: α) η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός ενός καινοτόμου συστήματος επεξεργασίας της άλμης, το οποίο θα μετριάσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της μονάδας αφαλάτωσης και β) η μερική αντικατάσταση της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος.